Hendrik Meijberg + Hendrikjen Blom

Jan Willem Meijberg
17911873
Jan Willem Meijberg

Christening 6 March 1791  Kampen, Overijssel, Nederland

Death 5 February 1873  Kampen, Overijssel, Nederland

Willemina Baron
17921868
Willemina Baron

Birth 9 August 1792  IJsselmuiden, Overijssel, Nederland

Death 12 November 1868 (Age 76)  Kampen, Overijssel, Nederland

Evert Blom
17891867
Evert Blom

Christening 11 January 1789  Hattem, Gelderland, Nederland

Death 30 October 1867  Hattem, Gelderland, Nederland

Derkjen Kroese
17901862
Derkjen Kroese

Christening 29 September 1790  Hattem, Gelderland, Nederland

Death 4 September 1862  Hattem, Gelderland, Nederland

Hendrik Meijberg
18311897
Hendrik Meijberg

Birth 29 October 1831  Kampen, Overijssel, Nederland

Death 3 January 1897 (Age 65) Age: 65  Kampen, Overijssel, Nederland

Hendrikjen Blom
18331862
Hendrikjen Blom

Birth 23 August 1833  Hattem, Gelderland, Nederland

Death 4 February 1862 (Age 28) Age: 28  Kampen, Overijssel, Nederland

2 Children
Willemina Meijberg
18591915
Willemina Meijberg

Birth 24 April 1859  Kampen, Overijssel, Nederland

Death 3 May 1915 (Age 56) Age: 56  Bloemendaal, Noord-Holland, Nederland

Evert Meijberg
18611862
Evert Meijberg

Birth 1 January 1861  Kampen, Overijssel, Nederland

Death 29 January 1862 (Age 12 months) Age: 1 jaar  Kampen, Overijssel, Nederland

Family Group Information

Civil marriage 3 February 1859 Husband: 27 Wife: 25
 Kampen, Overijssel, Nederland

Source:  Kampen huwelijksregister
Citation details: Jaar: 1859 Akte: 007 Registratienummer: 7477
Date of entry in original source: 3 February 1859
Text: Nommer zeven

Op heden den derden Februarij achttienhonderd negen en vijftig verschenen in het openbaar in het Gemeentehuis voor ons Peter Helbert Gallé Wethouder Ambtenaar van den Burgelijken Stand der Gemeente Kampen
Hendrik Meijberg oud zeven en twinrig jaren,geboren te Kampen wever wonende te Kampen, meerderjarige zoon van Jan Willem Meijberg, wever en Willemina Baron, zonder beroep beide wonende te Kampen en :
Hendrikjen Blom oud vijfentwintig jaren, geboren te Hattem, dienstbode wonende te Kampen, meerderjarige dochter van Evert Blom, arbeider, en Derkjen Kroese, zonder beroep, beide wonende te Hattem.
De wederzijdsche ouders hier tegenwoordig hunne toestemming tot het voltrekken van dit huwelijk gevende.

de welke ons verzochten tot de voltrekking van hun voorgenomen huwelijk over te gaan, waarvan de openbare afkondigingen, blijkens het Register van Huwelijksafkondiging, zijn gedaan voor de hoofddeur van het Gemeentehuis alhier op Zondagen den drie en twintigsten en dertigsten Januarij achttienhonderd negenenvijftig.

Geene stuiting tegen het voorgenomen Huwelijk ons beteekend zijnde, hebben wij dezelve gevraagd of zij elkander tot Echtgenooten aannemen en getrouwelijk al de pligten zullen vervullen, welke door de Wet, aan den Huwelijken Staat verbonden zijn, welke vraag door hen toestemmend beantwoord zijnde, verklaren wij in naam der wet, dat door het Huwelijk zijn verenigd
Hendrik Meijberg en Hendrikjen Blom

Waarvan wij deze akte hebben opgemaakt in tegenwoordigheid van
Jan Willem Meijberg oud zeven en zestig jaren, Wever, vader van den bruidegom, Evert Blom oud zeventig jaren, arbeider, vader van de bruid, Hendrik Meijberg oud zes en vijtig jaren, zonder beroep Oom van den bruidegom en Arend Moské oud vijf en zestig jaren, zonder beroep, Oom van den bruidegom, eerst, derde en vierde getuige te Kampen, en tweede te Hattem woonachtig, en is deze na voorlezing geteekend door ons, de Contractanten, de moeder van de bruid en drie eerste getuigen, verklarende de moeder van bruidegom en vierde getuige hunne namen niet te kunnen teekenen als zulks in het geheel niet geleerd hebbende.

H Meijberg P H Gallé
H Blom
JW Meijberg
D Blom geb Kroese H Meijberg
E Blom
Quality of data: primary evidence
Huwelijksakte 1859-007
Huwelijksakte 1859-007