Johannes Meijberg + Margien Wit

Pieter Meijberg
18181888
Pieter Meijberg

Birth 1 November 1818  Kampen, Overijssel, Nederland

Death 8 October 1888 (Age 69) Age: 69  Kampen, Overijssel, Nederland

Hermiena Stal
18211903
Hermiena Stal

Birth 31 May 1821  Kampen, Overijssel, Nederland

Death 20 March 1903 (Age 81)  Kampen, Overijssel, Nederland

Fredericus Wit
18071882
Fredericus Wit

Christening 22 October 1807  Abbekerke, Noord-Holland, Nederland

Death 13 July 1882 Age: 74  Kampen, Overijssel, Nederland

Hendrikjen Eikenaar
18041885
Hendrikjen Eikenaar

Christening 3 April 1804  Hasselt, Overijssel, Nederland

Death 8 March 1885  Kampen, Overijssel, Nederland

Johannes Meijberg
18531911
Johannes Meijberg

Birth 22 March 1853  Kampen, Overijssel, Nederland

Death 1 March 1911 (Age 57) Age: 57  Kampen, Overijssel, Nederland

Margien Wit
18431885
Margien Wit

Birth 20 April 1843  Kampen, Overijssel, Nederland

Death 9 November 1885 (Age 42)  Kampen, Overijssel, Nederland

6 Children
Pieter Meijberg
18741874
Pieter Meijberg

Birth 12 March 1874  Kampen, Overijssel, Nederland

Death 8 June 1874 (Age 2 months) Age: 2 maanden  Kampen, Overijssel, Nederland

Engelina Johanna Meijberg
18751946
Engelina Johanna Meijberg

Birth 12 May 1875  Kampen, Overijssel, Nederland

Death 4 September 1946 (Age 71) Age: 71  Amsterdam, Noord-Holland, Nederland

Hermina Meijberg
Hermina Meijberg
18761949
Hermina Meijberg
Hermina Meijberg

Birth 27 July 1876  Kampen, Overijssel, Nederland

Death 10 October 1949 (Age 73) Age: 73  Amsterdam, Noord-Holland, Nederland

N.N. Meijberg
18791879
N.N. Meijberg

Birth 10 October 1879  Kampen, Overijssel, Nederland

Death 10 October 1879  Kampen, Overijssel, Nederland

Johanna Hendrika Meijberg
Johanna Hendrika Meijberg
18801949
Johanna Hendrika Meijberg
Johanna Hendrika Meijberg

Birth 8 November 1880  Kampen, Overijssel, Nederland

Death 7 February 1949 (Age 68)  Steenwijk, Overijssel, Nederland

N.N. Meijberg
18821882
N.N. Meijberg

Birth 16 November 1882  Kampen, Overijssel, Nederland

Death 16 November 1882  Kampen, Overijssel, Nederland

Family Group Information

Marriage Intention 6 February 1874
 Kampen, Overijssel, Nederland

Source:  Kampen register van huwelijksaangiften
Date of entry in original source: 6 February 1874
Huwelijksaangifte 1874-008
Huwelijksaangifte 1874-008

Marriage banns 8 February 1874
 Kampen, Overijssel, Nederland

Source:  Kampen register van huwelijksafkondigingen
Citation details: Jaar: 1874 Akte: 022
Date of entry in original source: 8 February 1874
Quality of data: primary evidence
Huwelijksafkondiging 1874-022
Huwelijksafkondiging 1874-022

Source:  Kampen register van huwelijksafkondigingen
Citation details: Jaar: 1874 Akte: 029
Date of entry in original source: 15 February 1874
Quality of data: primary evidence
Huwelijksafkondiging 1874-029
Huwelijksafkondiging 1874-029

Civil marriage 19 February 1874 Husband: 20 Wife: 30
 Kampen, Overijssel, Nederland

Source:  Kampen huwelijksregister
Citation details: Jaar: 1874 Akte: 009 Registratienummer: 7481
Date of entry in original source: 1874
Text: Nommer negen

Op heden den Negentienden februarij achttien honderd vier en zeventig, verscheen in het openbaar in het Gemeentehuis voor ons Hendrik Tofield WethouderAmbtenaar van den Burgelijken Stand der Gemeente Kampen,
Johannes Meijberg, oud twintig jaren, sigarenmaker geboren en wonende te Kampen, minderderjarige zoon van Pieter Meijberg aebeider en Hermina Stal, zonder beroep, beiden wonende te Kampen hier tegenwoordig hunne toestemming tot voltrekking van dit huwelijk leenende, en
Margien Wit, oud dertig jaren, zonder beroep, geboren en wonende te Kampen, meerderjarige dochter van Frederikus Wit, scheepstimmerman en Hendrika Ekenaar, zonder beroep, beide wonende te Kampen

de welke ons verzochten tot de voltrekking van hun voorgenomen Huwelijk over te gaan, waarvan de openbare afkondigingen blijkens het Register van Huwelijksafkondiging zijn gedaan voor de hoofddeur van het Gemeentehuis alhier; op Zondagen den achtsten en den vijftienden februarij achttienhonderd vier en zeventig.

Geene stuiting van dit Huwelijk ons beteekend zijnde, hebben wij de comparanten gevraagd, of zij elkander tot echtgenooten aannemen en getrouwelijk al de pligten zullen vervullen, welke door de Wet aan den huwelijken staat verbonden zijn, welke vraag door hen toestemmend beantwoord zijnde, verklaren wij in naam der Wet, dat door het huwelijk zijn vereenigd
Johannes Meijberg en
Margien Wit

Waarvan wij deze akte hebben opgemaakt in tegenwoordigheid van:
Pieter Meijberg, oud vijf en vijftig jaren, arbeider, vader van dne bruidegom; Frederikus wit, oud zes en zestig jaren, scheepstimmerman, vader van de bruid; Evert Wit oud twee en dertig jaren, scheeps timmerman, broeder van de bruid en Willem Meijberg oud negen en vijftig jaren, zonder beroep, oom van den bruidegom, allen wonende te Kampen, en is deze na voorlezing geteekend door ons, de Comparante bruid, en de twee laatste getuigen, verklarende de Comparant bruidegom, zijne moeder en de twee eerste getuigen niet te kunnen teekenen als geen van allen het schrijven geleerd hebbende.

M Wit E Wit H Tofield
W Meijberg
Quality of data: primary evidence
Huwelijksakte 1874-009
Huwelijksakte 1874-009