Willem Meijberg + Gerrigje van het Veld

Pieter Meijberg
18181888
Pieter Meijberg

Birth 1 November 1818  Kampen, Overijssel, Nederland

Death 8 October 1888 (Age 69) Age: 69  Kampen, Overijssel, Nederland

Hermiena Stal
18211903
Hermiena Stal

Birth 31 May 1821  Kampen, Overijssel, Nederland

Death 20 March 1903 (Age 81)  Kampen, Overijssel, Nederland

Andries van het Veld
18071879
Andries van het Veld

Birth 4 October 1807  Heerde, Gelderland, Nederland

Death 31 December 1879 (Age 72)  Wapenveld, Heerde, Gelderland, Nederland

Janna van der Beek
18141868
Janna van der Beek

Birth 2 February 1814  Hattem, Gelderland, Nederland

Death 23 March 1868 (Age 54)  Wapenveld, Heerde, Gelderland, Nederland

Willem Meijberg
18591938
Willem Meijberg

Birth 26 January 1859  Kampen, Overijssel, Nederland

Death 27 August 1938 (Age 79)  Homberg am Niederrhein, Duitsland

Gerrigje van het Veld
1856?
Gerrigje van het Veld

Birth 23 February 1856  Wapenveld, Heerde, Gelderland, Nederland

8 Children
Pieter Meijberg
18791880
Pieter Meijberg

Birth 7 June 1879  Kampen, Overijssel, Nederland

Death 12 April 1880 (Age 10 months) Age: 10 maanden  Kampen, Overijssel, Nederland

Andries Meijberg
18801923
Andries Meijberg

Birth 9 October 1880  Kampen, Overijssel, Nederland

Death 21 September 1923 (Age 42)  Brunssum, Limburg, Nederland

Pieter Meijberg
18831886
Pieter Meijberg

Birth 17 May 1883  Kampen, Overijssel, Nederland

Death 5 January 1886 (Age 2)  Kampen, Overijssel, Nederland

Gerrit Jan Meijberg
18851887
Gerrit Jan Meijberg

Birth 3 November 1885  Kampen, Overijssel, Nederland

Death 14 March 1887 (Age 16 months)  Kampen, Overijssel, Nederland

Willem Meijberg
18871898
Willem Meijberg

Birth 8 October 1887  Kampen, Overijssel, Nederland

Death 14 April 1898 (Age 10)  Brunnepe, Kampen, Overijssel, Nederland

N.N. Meijberg
18901890
N.N. Meijberg

Birth 7 April 1890  Kampen, Overijssel, Nederland

Death 7 April 1890  Kampen, Overijssel, Nederland

Johanna Meijberg
1892?
Johanna Meijberg

Birth 4 July 1892  Kampen, Overijssel, Nederland

Hermina Meijberg
18951895
Hermina Meijberg

Birth 13 March 1895  Kampen, Overijssel, Nederland

Death 16 March 1895 (Age 3 days)  Kampen, Overijssel, Nederland

Family Group Information

Civil marriage 27 March 1879 Husband: 20 Wife: 23
 Kampen, Overijssel, Nederland

Source:  Kampen huwelijksregister
Citation details: Jaar: 1879 Akte: 026 Registratienummer: 7483
Date of entry in original source: 27 March 1879
Text: Nommer zes en twintig

Op heden den zeven en twintigsten Maart achttien honderd negen en zeventig, verschenen in het openbaar in het Gemeentehuis voor ons Willem Gerhardus Top, Wethouder Ambtenaar van den Burgelijken Stand der Gemeente Kampen:
Willem Meijberg, oud twintig jaren, sigarenmaker, geboren en wonende te Kampen, voldaan hebbende aan zijne verpligtingen ten aanzien der Nationale Militie, minderjarige zoon van Pieter Meijberg, arbeider en Hermina Stal, zonder beroep, beide wonende te Kampen, hier tegenwoordig hunne toestemming tot de voltrekking van dit huwelijk verleenende, en
Gerrigje van het Veld, oud drie en twintig jaren, geboren te Heerde, zonder beroep, wonende te Kampen, doch voor minder dan zes maanden, gewoond hebbende te Wapenvelde, gemeente Heerde, minderjarige dochter van Andries van het Veld, zonder beroep, wonende te Wapenvelde, gemeente Heerde, zijne toestemming tot de voltrekking van dit huwelijk verleend hebbende bij akte gepasseerd voor den Notaris Johan Hendrik van Meurs en getuigen, standplaats hebbende te Heerde, in dato den veertienden Maart achttien honderd negen en zeventig, behoorlijk geregistreerd en gelegaliseerd en van Janna van de Beek, overleden te Heerde,

de welke ons verzochten tot de voltrekking van hun voorgenomen Huwelijk over te gaan, waarvan de openbare afkondigingen blijkens het Register van Huwelijksafkondiging zijn gedaan voor de hoofddeur van het Gemeentehuis alhier; op Zondagen den negenden en zestienden Maart, achttienhonderd negen en zeventig en te Heerde op gelijke datums volgens certificaat.

Geene stuiting van dit Huwelijk ons beteekend zijnde, hebben wij de comparanten gevraagd, of zij elkander tot echtgenooten aannemen en getrouwelijk al de pligten zullen vervullen, welke door de Wet aan den huwelijken staat verbonden zijn, welke vraag door hen toestemmend beantwoord zijnde, verklaren wij in naam der Wet, dat door het huwelijk zijn vereenigd
Willem Meijberg en
Gerrigje van het Veld

Waarvan wij deze akte hebben opgemaakt in tegenwoordigheid van:
Pieter Meijberg, oud zestig jaren, arbeider, vader van den bruidegom; Johannes Meijberg oud vijf en twintig jaren, sigarenmaker, broeder van den bruidegom: Hendrik Meijberg, oud zeven en veertig jaren, wever, oom van den bruidegom, en Frederikus Wit, oud een en zeventig jaren,scheepstimmerman, allen wonende te Kampen; en is deze na voorlezing geteekend door ons, de comparante bruid en de derde getuige; verklarende den comparant bruidegom, de moeder van den bruidegom en de eerst, tweede en vierde getuige niet te kunnen teekenen als geen van allen het schrijven geleerd hebbende.

G van het Veld
H Meijberg
W. G. Top
Quality of data: primary evidence
Huwelijksakte 1879-026
Huwelijksakte 1879-026