Evert Willem Schutte + Johanna Klazina Meijberg

Hendrik Jan Schutte
17771854
Hendrik Jan Schutte

Christening 1 June 1777  Gerner, Dalfsen, Overijssel, Nederland

Death 8 April 1854 Age: 84  Zwolle, Overijssel, Nederland

Jacomina H Vos van Avezate
17901861
Jacomina Hendrika Vos van Avezate

Birth 9 November 1790  Zwolle, Overijssel, Nederland

Death 11 April 1861 (Age 70)  Zwolle, Overijssel, Nederland

Pieter Meijberg
18181888
Pieter Meijberg

Birth 1 November 1818  Kampen, Overijssel, Nederland

Death 8 October 1888 (Age 69) Age: 69  Kampen, Overijssel, Nederland

Hermiena Stal
18211903
Hermiena Stal

Birth 31 May 1821  Kampen, Overijssel, Nederland

Death 20 March 1903 (Age 81)  Kampen, Overijssel, Nederland

Evert Willem Schutte
Evert Willem Schutte
18331912
Evert Willem Schutte
Evert Willem Schutte

Birth 4 December 1833  Zwolle, Overijssel, Nederland

Death 11 January 1912 (Age 78)  Kampen, Overijssel, Nederland

Johanna Klazina Meijberg
18461877
Johanna Klazina Meijberg

Birth 4 June 1846  Kampen, Overijssel, Nederland

Death 3 February 1877 (Age 30) Age: 30  Kampen, Overijssel, Nederland

4 Children
Jacomina Petronella Schutte
18721896
Jacomina Petronella Schutte

Birth 20 February 1872  Kampen, Overijssel, Nederland

Death 6 October 1896 (Age 24)  Kampen, Overijssel, Nederland

Dina Schutte
18731875
Dina Schutte

Birth 5 July 1873  Kampen, Overijssel, Nederland

Death 27 March 1875 (Age 20 months)  Kampen, Overijssel, Nederland

Pietje Schutte
18751956
Pietje Schutte

Birth 6 March 1875  Kampen, Overijssel, Nederland

Death 13 May 1956 (Age 81) Age: 81  Amsterdam, Noord-Holland, Nederland

Hendrik Jan Schutte
18761944
Hendrik Jan Schutte

Birth 28 March 1876  Kampen, Overijssel, Nederland

Death 26 December 1944 (Age 68) Age: 68  Amsterdam, Noord-Holland, Nederland

Family Group Information

Marriage Intention 8 December 1871
 Kampen, Overijssel, Nederland

Source:  Kampen register van huwelijksaangiften
Citation details: Jaar: 1871 Akte: 110
Date of entry in original source: 8 December 1871
Quality of data: primary evidence
Huwelijksaangifte 1871-110
Huwelijksaangifte 1871-110

Marriage banns 10 December 1871
 Kampen, Overijssel, Nederland

Source:  Kampen register van huwelijksafkondigingen
Citation details: Jaar: 1871 Akte: 307
Date of entry in original source: 10 December 1871
Quality of data: primary evidence
Huwelijksafkondiging 1871-307
Huwelijksafkondiging 1871-307

Source:  Kampen register van huwelijksafkondigingen
Citation details: Jaar: 1871 Akte: 308
Date of entry in original source: 17 December 1871
Quality of data: primary evidence
Huwelijksafkondiging 1871-308
Huwelijksafkondiging 1871-308

Civil marriage 21 December 1871 Husband: 38 Wife: 25
 Kampen, Overijssel, Nederland

Source:  Kampen huwelijksregister
Citation details: Jaar: 1871 Akte: 112 Registratienummer: 7480
Date of entry in original source: 21 December 1871
Text: Nommer honderd twaalf

Op heden den Eenentwintigsten December achttien honderd een en zeventig, verscheen in het openbaar in het Gemeentehuis voor ons Leonardus Hendrikus van Romunde Wethouder Ambtenaar van den Burgelijken Stand der Gemeente Kampen,
EvertWillem Schutte, oud acht en dertig jaren, arbeider geboren te Zwolle, arbeider wonende te Kampen, meerderjarige zoon van Hendrik Jan Schutte en Mina Vos, beiden overleden, en,
Johanna Klazina Meijberg, oud vijf en twintig jaren, zonder beroep, geboren en wonende te Kampen, meerderjarige dochter van Piet Meijberg, arbeider en Hermina Willemsen Stal, zonder beroep, beiden wonende te Kampen, hier tegenwoordig hunne toestemming tot voltrekking van dit huwelijk verleenende.

de welke ons verzochten tot de voltrekking van hun voorgenomen Huwelijk over te gaan, waarvan de openbare afkondigingen blijkens het Register van Huwelijksafkondiging zijn gedaan voor de hoofddeur van het Gemeentehuis alhier; op Zondagen den tienden en denzeventienden December achttienhonderd een en zeventig.

Geene stuiting van dit Huwelijk ons beteekend zijnde, hebben wij de comparanten gevraagd, of zij elkander tot echtgenooten aannemen en getrouwelijk al de pligten zullen vervullen, welke door de Wet aan den huwelijken staat verbonden zijn, welke vraag door hen toestemmend beantwoord zijnde, verklaren wij in naam der Wet, dat door het huwelijk zijn vereenigd
Evert Willem Schutte en
Johanna Klazina Meijberg

Waarvan wij deze akte hebben opgemaakt in tegenwoordigheid van:
Piet Meijberg, oud drie en vijftig jaren, arbeider, vader van de bruid; Jan Willem Meijberg, oud zeven en twintig jaren, schipper, broeder van den bruid; Willem Meijberg, oud acht en vijftig jaren, nachtwacht, oom van de bruid en Steven van Doorn oud vijftig jaren, arbeider, allen wonende te Kampen, en is deze na voorlezing geteekend door ons, de Comparant bruidegom, en de twee laatste getuigen, verklarende de Comparante bruid, hare moeder en de twee eerste getuigen niet te kunnen teekenen als geen van allen hetschrijven geleerd hebbende.

EW Schutte W Meijberg
S. v. Doorn
L: H van Romunde
Quality of data: primary evidence
Huwelijksakte 1871-112
Huwelijksakte 1871-112

Source:  Kampen huwelijkse bijlagen
Citation details: Jaar: 1871 Akte: 112 verkl. v. onvermogen
Date of entry in original source: 23 November 1871
Quality of data: primary evidence
Verklaring onvermogen
Verklaring onvermogen