Jan Willem Meijberg + Jansje Dokter

Pieter Meijberg
18181888
Pieter Meijberg

Birth 1 November 1818  Kampen, Overijssel, Nederland

Death 8 October 1888 (Age 69) Age: 69  Kampen, Overijssel, Nederland

Hermiena Stal
18211903
Hermiena Stal

Birth 31 May 1821  Kampen, Overijssel, Nederland

Death 20 March 1903 (Age 81)  Kampen, Overijssel, Nederland

Eibert Docter
18131870
Eibert Docter

Birth 18 December 1813  Doornspijk, Gelderland, Nederland

Death 10 December 1870 (Age 56) Age: 57  Kampen, Overijssel, Nederland

Teuntje Zegers
18211890
Teuntje Zegers

Birth 5 August 1821  Grafhorst, Overijssel, Nederland

Death 8 March 1890 (Age 68) Age: 65  Kampen, Overijssel, Nederland

Jan Willem Meijberg
18441936
Jan Willem Meijberg

Birth 25 April 1844  Kampen, Overijssel, Nederland

Death 9 July 1936 (Age 92) Age: 92  Kampen, Overijssel, Nederland

Jansje Dokter
18461919
Jansje Dokter

Birth 23 May 1846  Kampen, Overijssel, Nederland

Death 24 October 1919 (Age 73)  Kampen, Overijssel, Nederland

10 Children
Egberdina Meijberg
18681940
Egberdina Meijberg

Birth 19 September 1868  Kampen, Overijssel, Nederland

Death 5 February 1940 (Age 71) Age: 71  Rotterdam, Zuid-Holland, Nederland

Pietje Meijberg
18701872
Pietje Meijberg

Birth 25 June 1870  Kampen, Overijssel, Nederland

Death 30 January 1872 (Age 19 months) Age: 19 maanden  Kampen, Overijssel, Nederland

Tonia Hendrika Meijberg
18721872
Tonia Hendrika Meijberg

Birth 20 March 1872  Kampen, Overijssel, Nederland

Death 5 May 1872 (Age 46 days) Age: 1 maand  Kampen, Overijssel, Nederland

Pieter Meijberg
Pieter Meijberg
18731910
Pieter Meijberg
Pieter Meijberg

Birth 25 April 1873  Kampen, Overijssel, Nederland

Death 24 January 1910 (Age 36) Age: 36  Kampen, Overijssel, Nederland

Jansje Meijberg
18751949
Jansje Meijberg

Birth 23 October 1875  Kampen, Overijssel, Nederland

Death 8 December 1949 (Age 74) Age: 74  Beverwijk, Noord-Holland, Nederland

Egbert Meijberg
Egbert Meijberg
18781966
Egbert Meijberg
Egbert Meijberg

Birth 18 March 1878  Deventer, Overijssel, Nederland

Death 31 May 1966 (Age 88)  

Jan Willem Meijberg
18821960
Jan Willem Meijberg

Birth 18 March 1882  Kampen, Overijssel, Nederland

Death 31 May 1960 (Age 78) Age: 78  Kampen, Overijssel, Nederland

Hendrik Meijberg
18851889
Hendrik Meijberg

Birth 30 November 1885  Kampen, Overijssel, Nederland

Death 28 June 1889 (Age 3)  Kampen, Overijssel, Nederland

Johannes Meijberg
18881888
Johannes Meijberg

Birth 15 June 1888  Kampen, Overijssel, Nederland

Death 26 October 1888 (Age 4 months) Age: 4 maanden  Kampen, Overijssel, Nederland

Hendrika Meijberg
18891957
Hendrika Meijberg

Birth 24 September 1889  Kampen, Overijssel, Nederland

Death 9 February 1957 (Age 67) Age: 67  Rotterdam, Zuid-Holland, Nederland

Family Group Information

Marriage Intention 7 July 1868
 Kampen, Overijssel, Nederland

Source:  Kampen register van huwelijksaangiften
Citation details: Jaar: 1868 Akte: 088
Date of entry in original source: 7 July 1868
Quality of data: primary evidence
Huwelijksaangifte 1868-088
Huwelijksaangifte 1868-088

Marriage banns 12 July 1868
 Kampen, Overijssel, Nederland

Source:  Kampen register van huwelijksafkondigingen
Citation details: Jaar:1868 Akte: 215
Date of entry in original source: 12 July 1868
Quality of data: primary evidence
Huwelijksafkondiging 1868-215
Huwelijksafkondiging 1868-215

Source:  Kampen register van huwelijksafkondigingen
Citation details: Jaar:1868 Akte: 220
Date of entry in original source: 19 July 1868
Quality of data: primary evidence
Huwelijksafkondiging 1868-220
Huwelijksafkondiging 1868-220

Civil marriage 23 July 1868 Husband: 24 Wife: 22
 Kampen, Overijssel, Nederland

Source:  Kampen huwelijksregister
Citation details: Jaar: 1868 Akte: 095 Registratienummer: 7479
Date of entry in original source: 23 July 1868
Text: Nummer: Vijf en Negentig
Op heden den drie en twintigsten Julij achttien honderd acht en zestig verschenen in het openbaar in het Gemeentehuis voor ons Peter Hilbert Gallé Wethouder Ambtenaar van den Burgelijken Stand der Gemeente Kampen,
JAN WILLEM MEIBERG, oud vier en twintig jaren, schippersknecht, geboren en wonende te Kampen, meerderjarige zoon van Pieter Meiberg, arbeider en Hermina Stal, zonder beroep, beiden wonende te Kampen hier tegenwoordig hunne toestemming tot de voltrekking van dit huwelijk verleenende.
En heeft hij comparant overgelegd permissie van den Heer Kommanderenden Officier van het eerste Regiment Infanterie in dato den twee en twintigsten Junij achttien honderd acht en zestig, tot het aangaan van dit huwelijk en
JANSJE DOKTER, oud twee entwintig jaren, zonder beroep geboren en wonende te Kampen, minderderjarige dochter van Egbert Dokter, arbeider en Teuntje Zeegers, zonder beroep,hier tegenwoordig hunne toestemming tot de voltrekking van dit huwelijk verleenenden

dewelke ons verzochten, tot de voltrekking van hun voorgenomen huwelijk over te gaan, waarvan de openbare afkondigingen, blijkens het Register van Huwelijks Afkondiging zijn gedaan voor de hoofddeur van het Gemeentehuis alhier, op Zondagen den twaalfden en den negentienden Julij achttien honder acht enzestig.

Geene stuiting tegen het voorgenomen huwelijk ons beteekend zijnde, hebben wij dezelve gevraagd of zij elkander tot Echtgenooten aannemen en getrouwelijk al de pligten zullen vervullen, welke door de Wet aan den Huwelijken Staat verbonden zijn, welke vraag door hen toestemmend beantwoord zijnde, verklaren wij in naam der Wet, dat door het huwelijk zijn vereenigd.
JAN WILLEM MEIBERG en JANSJE DOKTER

Waarvan wij deze akte hebben opgemaakt in tegenwoordigheid van:
Pieter Meiberg, oud negen en veertig jaren, arbeider, vader van den bruidegom, Egbert Dokter, oud vijf en vijftig jaren, arbeider, vader van den bruid; Jan Willem Meiberg, oud zeven en zeventig jaren, zonder beroep, grootvader van den bruidegom en Willem Meiberg, oud drie en vijftig jaren, nachtwacht, oom van den bruidegom, allen wonende te Kampen, en is deze na voorlezing geteekend door ons, en de vierde getuige, verklarende de comparanten, de wederzijdsche vaders, en de drie eerste getuigen niet te kunnen teekenen als geen van allen het schrijven geleerd hebbende

W. Meijberg P.H. Gallé
Quality of data: primary evidence
Huwelijksakte 1868-095
Huwelijksakte 1868-095