Pieter Meijberg + Hermiena Stal

Jan Willem Meijberg
17911873
Jan Willem Meijberg

Christening 6 March 1791  Kampen, Overijssel, Nederland

Death 5 February 1873  Kampen, Overijssel, Nederland

Willemina Baron
17921868
Willemina Baron

Birth 9 August 1792  IJsselmuiden, Overijssel, Nederland

Death 12 November 1868 (Age 76)  Kampen, Overijssel, Nederland

Jannes Willem Stal
17981879
Jannes Willem Stal

Christening 6 May 1798  Kampen, Overijssel, Nederland

Death 22 May 1879 Age: 81  Kampen, Overijssel, Nederland

Johanna Klasina van Tol
17981856
Johanna Klasina van Tol

Christening 22 February 1798  Hattem, Gelderland, Nederland

Death 12 October 1856  Kampen, Overijssel, Nederland

Pieter Meijberg
18181888
Pieter Meijberg

Birth 1 November 1818  Kampen, Overijssel, Nederland

Death 8 October 1888 (Age 69) Age: 69  Kampen, Overijssel, Nederland

Hermiena Stal
18211903
Hermiena Stal

Birth 31 May 1821  Kampen, Overijssel, Nederland

Death 20 March 1903 (Age 81)  Kampen, Overijssel, Nederland

8 Children
Jan Willem Meijberg
18441936
Jan Willem Meijberg

Birth 25 April 1844  Kampen, Overijssel, Nederland

Death 9 July 1936 (Age 92) Age: 92  Kampen, Overijssel, Nederland

Johanna Klazina Meijberg
18461877
Johanna Klazina Meijberg

Birth 4 June 1846  Kampen, Overijssel, Nederland

Death 3 February 1877 (Age 30) Age: 30  Kampen, Overijssel, Nederland

Johannes Meijberg
18501853
Johannes Meijberg

Birth 5 November 1850  Kampen, Overijssel, Nederland

Death 1 January 1853 (Age 2) Age: 2  Wanneperveen, Overijssel, Nederland

Johannes Meijberg
18531911
Johannes Meijberg

Birth 22 March 1853  Kampen, Overijssel, Nederland

Death 1 March 1911 (Age 57) Age: 57  Kampen, Overijssel, Nederland

Willemina Meijberg
18561927
Willemina Meijberg

Birth 6 August 1856  Kampen, Overijssel, Nederland

Death 6 July 1927 (Age 70)  Kampen, Overijssel, Nederland

Willem Meijberg
18591938
Willem Meijberg

Birth 26 January 1859  Kampen, Overijssel, Nederland

Death 27 August 1938 (Age 79)  Homberg am Niederrhein, Duitsland

Neeltje Meijberg
18621933
Neeltje Meijberg

Birth 28 July 1862  Kampen, Overijssel, Nederland

Death 5 November 1933 (Age 71) Age: 71  IJsselmuiden, Overijssel, Nederland

Hendrik Meijberg
18671869
Hendrik Meijberg

Birth 14 January 1867  Kampen, Overijssel, Nederland

Death 25 August 1869 (Age 2) Age: 2  Kampen, Overijssel, Nederland

Family Group Information

Marriage Intention 11 January 1843
 Kampen, Overijssel, Nederland

Source:  Kampen register van huwelijksaangiften
Citation details: Jaar: 1843 Akte: 001
Date of entry in original source: 11 January 1843
Quality of data: primary evidence
Huwelijksaangifte 1843-001
Huwelijksaangifte 1843-001

Marriage banns 15 January 1843
 Kampen, Overijssel, Nederland

Source:  Kampen register van huwelijksafkondigingen
Citation details: Jaar: 1843 Akte: 001
Date of entry in original source: 15 January 1843
Quality of data: primary evidence
Huwelijksafkondiging 1843-001
Huwelijksafkondiging 1843-001

Source:  Kampen register van huwelijksafkondigingen
Citation details: Jaar: 1843 Akte: 004
Date of entry in original source: 22 January 1843
Quality of data: primary evidence
Huwelijksafkondiging 1843-004
Huwelijksafkondiging 1843-004

Civil marriage 26 January 1843
 Kampen, Overijssel, Nederland

Source:  Kampen huwelijksregister
Citation details: Jaar: 1843 Akte: 1 Registratienummer: 7473
Date of entry in original source: 26 January 1843
Text: N:1

Op heden den zesentwintigsten der maand Januarij des jaars één duizend acht honderd drie en veertig, des namiddags te vier ure, compareerden voor ons Jan Jacob Stahl van Holstein Wethouder der Stad Kampen, Provincie Overijsel, Ambtenaar van den Burgelijken Stand,
Pieter Meijberg Jongman geboren te Kampen den eersten December achttienhonderd achttien, volgens extract uit het register van geboorte dezer gemeente, van beroep Schipper wonende te Kampen, meerderjarige zoon van
Jan Willem Meiberg van beroep wever en van Willemina Baron, zonder beroep beide wonende te Kampen, en heeft hij aan de Nationale Militie voldaan blijkens certificaat van den Heer Gouverneur dezer Provincie van den zesden Januarij achttienhonderd twee en veertig en
Hermiena Stal Jongedochter geboren te Kampen den een en dertigsten Mei eenduizend achthonderd eenentwintig volgens extract uit het register van geboorte dezer gemeente, zonder beroep wonende te Kampen, minderderjarige dochter van Jannes Willems Stal van beroep Schipper en van Johanna Klasina van Tol zonder beroep beide wonende te Kampen en zijn de wederzijdsche ouder hier tegenwoordig hunne toestemming tot het voltrekken van dit huwelijk gevende

dewelke ons verzochten, om tot de bevestiging van hun voorgenomen huwelijk over te gaan, waarvan de openbare afkondigingen zijn gedaan, voor de hoofddeur van het Gemeentehuis alhier, op Zondag den vijftienden der maand Januarij en Zondag den tweeentwintigsten der maand Januarij een duizend achthonderd drieen veertig, des voormiddags te Elf ure.

Geen hinder of opspraak tegen voorgeschreven huwelijk ons beteekend zijnde, zoo is het dat wij regt doende aan derzelver verzoek, dezelve hebben gevraagd of zij elkander alzoo voor man en vrouw aannemen, en getrouwelijk alle de pligten zullen vervullen, welke door de wet aan den huwelijken staat verbonden zijn, welke vraag door hen toestemmend beantwoord zijnde. zoo verklaren wij in naam der wet, dat
PIETER MEIBERG en HERMINA STAL
door het huwelijk zijn vereenigd.

Waarvan wij deze Akte hebben opgemaakt in tegenwoordigheid van:
Jan Willem Meiberg oud twee en vijftig jaren, Wever vader van den Bruidegom, Johannes Willems Stal oud vier en veertig jaren Schipper vader van den bruid; Willem Stal oud negen en dertig jaren Schipper Oom van de bruid en Jan Reumer oud zes en zestig jaren Timmerman onverwand; alle wonende te Kampen, en is deze na voorlezing geteekend door ons, eerste en vierde getuige, verklarende de contractanten, de wederzijdsche moeders, tweede en derde getuige niet te kunnen schrijven.

JW Meiberg J Reumer
J.J. Stahl van Holstein
Quality of data: primary evidence
Huwelijksakte 1843-001
Huwelijksakte 1843-001