Willem Meijberg + Janna Meulink

Jan Willem Meijberg
17911873
Jan Willem Meijberg

Christening 6 March 1791  Kampen, Overijssel, Nederland

Death 5 February 1873  Kampen, Overijssel, Nederland

Willemina Baron
17921868
Willemina Baron

Birth 9 August 1792  IJsselmuiden, Overijssel, Nederland

Death 12 November 1868 (Age 76)  Kampen, Overijssel, Nederland

Jan Meulink
17851813
Jan Meulink

Birth 21 December 1785  Haarst, Zwollerkerspel, Overijssel, Nederland

Death 25 November 1813 (Age 27) Age: 28  Haarst, Zwollerkerspel, Overijssel, Nederland

Jennegien Jans
17851862
Jennegien Jans

Birth 13 May 1785  Heino, Overijssel, Nederland

Death 20 January 1862 (Age 76) Age: 78  Zwartsluis, Overijssel, Nederland

Willem Meijberg
18151876
Willem Meijberg

Birth 7 December 1815  Kampen, Overijssel, Nederland

Death 6 May 1876 (Age 60) Age: 60  Kampen, Overijssel, Nederland

Janna Meulink
18141882
Janna Meulink

Birth 16 August 1814  Zwollerkerspel, Overijssel, Nederland

Death 24 May 1882 (Age 67) Age: 67  Kampen, Overijssel, Nederland

8 Children
Willemina Meijberg
18441921
Willemina Meijberg

Birth 13 December 1844  Kampen, Overijssel, Nederland

Death 30 January 1921 (Age 76) Age: 76  Kampen, Overijssel, Nederland

N.N. Meijberg
18471847
N.N. Meijberg

Birth 25 August 1847  Kampen, Overijssel, Nederland

Death 25 August 1847  Kampen, Overijssel, Nederland

Berend Jan Meijberg
18481864
Berend Jan Meijberg

Birth 8 November 1848  Kampen, Overijssel, Nederland

Death 9 January 1864 (Age 15) Age: 15  Kampen, Overijssel, Nederland

N.N. Meijberg
18501850
N.N. Meijberg

Birth 20 August 1850  Kampen, Overijssel, Nederland

Death 20 August 1850  Kampen, Overijssel, Nederland

N.N. Meijberg
18511851
N.N. Meijberg

Birth 5 September 1851  Kampen, Overijssel, Nederland

Death 5 September 1851  Kampen, Overijssel, Nederland

Jan Willem Meijberg
18531891
Jan Willem Meijberg

Birth 5 March 1853  Kampen, Overijssel, Nederland

Death 22 January 1891 (Age 37) Age: 37  Veenhuizen, Norg, Drenthe, Nederland

Johanna Maria Meijberg
18541854
Johanna Maria Meijberg

Birth 4 July 1854  Kampen, Overijssel, Nederland

Death 1 September 1854 (Age 59 days) Age: 2 maanden  Kampen, Overijssel, Nederland

Johanna Maria Meijberg
18571857
Johanna Maria Meijberg

Birth 7 August 1857  Kampen, Overijssel, Nederland

Death 28 October 1857 (Age 2 months)  Kampen, Overijssel, Nederland

Family Group Information

Marriage Intention
Ondertrouw
19 April 1844
 Kampen, Overijssel, Nederland

Source:  Kampen register van huwelijksaangiften
Citation details: Jaar: 1844 Akte: 025
Date of entry in original source: 19 April 1844
Quality of data: primary evidence
Huwelijksaangifte 1844-025
Huwelijksaangifte 1844-025

Marriage banns 21 April 1844
 Kampen, Overijssel, Nederland

Source:  Kampen register van huwelijksafkondigingen
Citation details: Jaar: 1844 Akte: 055
Date of entry in original source: 21 April 1844
Text: 1e afkondiging
Quality of data: primary evidence
Huwelijksafkondiging 1844-055
Huwelijksafkondiging 1844-055

Source:  Kampen register van huwelijksafkondigingen
Citation details: Jaar: 1844 Akte: 060
Date of entry in original source: 28 April 1844
Text: 2e afkondiging
Quality of data: primary evidence
Huwelijksafkondiging 1844-060
Huwelijksafkondiging 1844-060

Source:  IJsselmuiden huwelijksafkondigingen
Citation details: Jaar: 1844 Akte: 015
Date of entry in original source: 21 April 1844
Quality of data: primary evidence
Huwelijksafkondiging 1844-015 + 1844-016
Huwelijksafkondiging 1844-015 + 1844-016

Civil marriage 2 May 1844
 Kampen, Overijssel, Nederland

Source:  Kampen huwelijksregister
Citation details: Jaar: 1844 Akte: 024 Registratienummer: 7473
Date of entry in original source: 2 May 1844
Text: No 24

Op heden den tweeden der maand Mei des jaars een duizend acht honderd vier en veertig, des middags te twaalf ure, compareerden voor ons Jan Jacob Stahl van Holstein Wethouder der Stad Kampen, Provincie Overijsel, Ambtenaar van den Burgelijken Stand,
Willem Meijberg Jongman geboren te Kampen den zevenden December achttienhonderd vijftien, volgens extract uit het geboorte register dezer gemeente, van beroep nachtwagt wonende te Kampen, meerderjarige zoon van
Jan Willem Meiberg van beroep wever en van Willemina Baron, zonder beroep beide wonende te Kampen, en heeft hij aan de Nationale Militie voldaan blijkens certificaat van den Heer Gouverneur dezer Provincie van den dertien April achttienhonderd vieren veertig en
Janna Meulink Jongedochter geboren te Zwollerkerspel den zestienden Augustus eenduizend achthonderd en veertien volgens extract uit het geboorte register dier gemeente, van beroep dienstbode wonende te IJsselmuiden, meerderderjarige dochter van Jan Meulink overleden te Zwollerkerspel den zeven en twintigsten November een duizend acht honderd en dertien volgens extract uit het overlijdensregister dier gemeente en van Jannigje Jans wonende te Zwartsluis.
En zijn de wederzijdsche in leven zijnde oudesr hier tegenwoordig hunne toestemming tot het voltrekken van dit huwelijk gevende

dewelke ons verzochten, om tot de bevestiging van hun voorgenomen huwelijk over te gaan, waarvan de openbare afkondigingen zijn gedaan, voor de hoofddeur van het Gemeentehuis alhier, op Zondag den eenentwintigsten der maand April en Zondag den achtentwintigsten der maand April een duizend achthonderd vier en veertig, des voormiddags te Elf ure en te IJsselmuiden op gelijke datums volgens certificaat..

Geen hinder of opspraak tegen voorgeschreven huwelijk ons beteekend zijnde, zoo is het dat wij regt doende aan derzelver verzoek, dezelver hebben gevraagd of zij elkander alzoo voor man en vrouw aannemen, en getrouwelijk alle de pligten zullen vervullen, welke door de wet aan den huwelijken staat verbonden zijn, welke vraag door hen toestemmend beantwoord zijnde. zoo verklaren wij in naam der wet, dat
Willem Meijberg en Janna Meulink
door het huwelijk zijn vereenigd.

Waarvan wij deze Akte hebben opgemaakt in tegenwoordigheid van:
Jan Willem Meiberg oud drie en vijftig jaren, Wever vader van den Bruidegom, Gijs Baron oud viif en veertig jaren metzelaar oom van den bruidegom, Johannes Baron oud drie en veertig jaren metzelaar oom van den bruidegom en Gerrit van den Berg oud zeve en dertig jaren arbeider onverwand; allen wonende te Kampen, en is deze na voorlezing geteekend door ons, de contractanten, eerst, tweede en vierde verklarende de beide moeders en derde getuige niet te kunnen schrijven.

W Meijberg JW Meiberg G v d Berg
J Meulink G Baron J.J. Stahl van Holstein
Quality of data: primary evidence
Huwelijksakte 1844-024
Huwelijksakte 1844-024