Jan Willem Meijberg + Willemina Baron

Willem Meijberg
?1803
Willem Meijberg

Burial 26 August 1803  Kampen, Overijssel, Nederland

Pieternelle Verhoeven
17601821
Pieternelle Verhoeven

Christening 22 June 1760  Kampen, Overijssel, Nederland

Death 29 May 1821  Kampen, Overijssel, Nederland

Rijk Baron
17631834
Rijk Baron

Christening 6 February 1763  Zwartsluis, Overijssel, Nederland

Death 15 November 1834 Age: 75  Kampen, Overijssel, Nederland

Neeltjen Mol
17561796
Neeltjen Mol

Christening 1 January 1756  Epe, Gelderland, Nederland

Burial 2 April 1796  IJsselmuiden, Overijssel, Nederland

Jan Willem Meijberg
17911873
Jan Willem Meijberg

Christening 6 March 1791  Kampen, Overijssel, Nederland

Death 5 February 1873  Kampen, Overijssel, Nederland

Willemina Baron
17921868
Willemina Baron

Birth 9 August 1792  IJsselmuiden, Overijssel, Nederland

Death 12 November 1868 (Age 76)  Kampen, Overijssel, Nederland

7 Children
Willem Meijberg
18151876
Willem Meijberg

Birth 7 December 1815  Kampen, Overijssel, Nederland

Death 6 May 1876 (Age 60) Age: 60  Kampen, Overijssel, Nederland

Neeltje Meijberg
18171858
Neeltje Meijberg

Birth 23 August 1817  Kampen, Overijssel, Nederland

Death 16 June 1858 (Age 40) Age: 40  Leiden, Zuid-Holland, Nederland

Pieter Meijberg
18181888
Pieter Meijberg

Birth 1 November 1818  Kampen, Overijssel, Nederland

Death 8 October 1888 (Age 69) Age: 69  Kampen, Overijssel, Nederland

Riekien Meijberg
18201822
Riekien Meijberg

Birth 7 November 1820  Kampen, Overijssel, Nederland

Death 22 October 1822 (Age 23 months) Age: bijna 2 Jaren  Kampen, Overijssel, Nederland

Gezina Berendina Meijberg
18221890
Gezina Berendina Meijberg

Birth 16 November 1822  Kampen, Overijssel, Nederland

Death 2 September 1890 (Age 67)  Amsterdam, Noord-Holland, Nederland

N.N. Meijberg
18241824
N.N. Meijberg

Birth 27 September 1824  Kampen, Overijssel, Nederland

Death 27 September 1824  Kampen, Overijssel, Nederland

Hendrik Meijberg
18311897
Hendrik Meijberg

Birth 29 October 1831  Kampen, Overijssel, Nederland

Death 3 January 1897 (Age 65) Age: 65  Kampen, Overijssel, Nederland

Family Group Information

Marriage banns 7 April 1815
 Kampen, Overijssel, Nederland

Source:  Ondertrouwboek 502-176
Text: Den 7 April 1815
Jan Willem Meijberg JM geboren te Kampen den 6 maart 1791, trijpwever zoon van wijlen Willem Meijberg overleden te Kampen den 26 augustus 1803 en van Pieternella Verhoeven, wolwerkster
en
Willemina Baron J.D. dienstbaar geboren te IJsselmuiden den 9 augustus 1792 dogter van Riek Baron, scheepstimmerman wonende alhier en van wijlen Neeltje Mol overleden te IJsselmuiden den 2 april 1796
zij het doodattest van moeder produceren
Ondertrouwinschrijving 502-176
Ondertrouwinschrijving 502-176

Source:  Kampen register van huwelijksafkondigingen
Citation details: Jaar: 1815 Fol. 11
Date of entry in original source: 9 April 1815
Huwlijksafkondiging 1815-fol. 11
Huwlijksafkondiging 1815-fol. 11

Civil marriage 28 April 1815
 Kampen, Overijssel, Nederland

Witness: father-in-law, father - Rijk Baron
Note: scheepstimmerman
Source:  Kampen huwelijksregister
Citation details: Jaar: 1815 Akte: 18 Registratienummer: 07468
Date of entry in original source: 28 April 1815
Text: 18
Op heden den Achtentwintigsten der Maand April des jaars achttien honderd vijftien, compareerde voor mij, Nicolaas van Berkum Bijsterbos Burgemeester der Stad Kampen, Arrondissement Zwolle,Provincie Overijssel,waarnemende de functien van Officier van den Civielen Staat,
Jan Willem Meijberg jongman geboren te Kampen den zesde Maart zeventien honderd een en negentig trijpwever zoon van Willem Meijberg overleden te Campen den zesentwintigsten Augustus achttienhonderd en drie, en van Pieternella Verhoeven, wolwerkster haar toestemming gevende
en
Willemina Baron jongedogter, dienstbaar geboren te IJsselmuiden den negende Augustus zeventienhondert twee en negentig dogter van Riek Baron, scheepstimmerman, wonende alhier zijne toestemming gevende en van wijlen Neeltje Mol overleden te IJsselmuiden den tweede april zeventien hondert zes en negentig

dewelke ons verzochten, om tot het bevestigen van hun voorgenomen Huwelijk overtegaan, waarvan de openbare afkondigingen zijn gedaan voor de hoofddeur van het Gemeente-huis alhier , op zondag den negenden april achttienhondert en vijftien en zondag den zestiende derzelver maand

Geene hinder of opspraak tegen voorschreven Huwelijk geschied zijnde, zoo is het dat wij, regt doende aan hun verzoek, na dezelve alle voorschreven
stukken, mitsgaders het zesde Hoofddeel van het Wetboek over de Huwelijken, te hebben voorgelezen, dezelve hebben gevraagd, of zij malkander alzoo voor Man en Vrouw aannamen; ieder afzonderlijk hier toe zijne toestemming hebbende gegeven, verklaren wij, in naam der Wet, dat
JAN WILLEM MEIJBERG
en
WILLEMINA BARON
door het Huwelijk zijn vereenigd;

Waarvan wij deze akte hebben geformeerd in tegenwoordigheid van: Riek Baron oud vijfenvijftig jaren, scheepstimmerman vader van de bruid, van Adrianus Verhoef oud zes en vijftig jaar, trijpwever oom van den bruidegom, van Jannes ter Burg oud zeven en twintig jaren, trijpwever en van Lambert Hagedoorn oud twee en dertig jaren trijpwever de tweede laatste onverwant alle wonende alhier, welke deze akten na voorlezing met ons en den comparanten hebben ondertekend uitgezonderd de eerste en tweede getuigen en de comparante verklaren niet te kunnen schrijven
Huwelijksakte 1815-18
Huwelijksakte 1815-18