Johannes Meijberg + Jennetje Kuiper

Pieter Meijberg
18181888
Pieter Meijberg

Birth 1 November 1818  Kampen, Overijssel, Nederland

Death 8 October 1888 (Age 69) Age: 69  Kampen, Overijssel, Nederland

Hermiena Stal
18211903
Hermiena Stal

Birth 31 May 1821  Kampen, Overijssel, Nederland

Death 20 March 1903 (Age 81)  Kampen, Overijssel, Nederland

Andries Kuiper
18091878
Andries Kuiper

Birth 27 July 1809  Kampen, Overijssel, Nederland

Death 7 September 1878 (Age 69) Age: 69  Kampen, Overijssel, Nederland

Janna van Dijk
18191885
Janna van Dijk

Birth 7 December 1819  Oldebroek, Gelderland, Nederland

Death 18 November 1885 (Age 65)  Kampen, Overijssel, Nederland

Johannes Meijberg
18531911
Johannes Meijberg

Birth 22 March 1853  Kampen, Overijssel, Nederland

Death 1 March 1911 (Age 57) Age: 57  Kampen, Overijssel, Nederland

Jennetje Kuiper
18611895
Jennetje Kuiper

Birth 18 February 1861  Hesselingen, Staphorst, Overijssel, Nederland

Death 17 February 1895 (Age 33)  Kampen, Overijssel, Nederland

3 Children
Piet Meijberg
18871888
Piet Meijberg

Birth 8 February 1887  Kampen, Overijssel, Nederland

Death 1 December 1888 (Age 21 months)  Kampen, Overijssel, Nederland

Jacoba Johanna Meijberg
18901939
Jacoba Johanna Meijberg

Birth 25 June 1890  Kampen, Overijssel, Nederland

Death 16 October 1939 (Age 49) Age: 49  Gouda, Zuid-Holland, Nederland

Pieternella Meijberg
18921903
Pieternella Meijberg

Birth 17 May 1892  Kampen, Overijssel, Nederland

Death 4 January 1903 (Age 10)  Kampen, Overijssel, Nederland

Family Group Information

Marriage Intention 5 February 1886
 Kampen, Overijssel, Nederland

Source:  Kampen register van huwelijksaangiften
Citation details: Jaar: 1886 Akte: 013
Date of entry in original source: 5 February 1886
Quality of data: primary evidence
Huwelijksaangifte 1886-013
Huwelijksaangifte 1886-013

Marriage banns 7 February 1886
 Kampen, Overijssel, Nederland

Source:  Kampen register van huwelijksafkondigingen
Citation details: Jaar: 1886 Akte: 031
Date of entry in original source: 7 February 1886
Quality of data: primary evidence
Huwelijksafkondiging 1886-031
Huwelijksafkondiging 1886-031

Source:  Kampen register van huwelijksafkondigingen
Citation details: Jaar: 1886 Akte: 036
Date of entry in original source: 14 February 1886
Quality of data: primary evidence
Huwelijksafkondiging 1886-036
Huwelijksafkondiging 1886-036

Civil marriage 18 February 1886 Husband: 32 Wife: 25
 Kampen, Overijssel, Nederland

Source:  Kampen huwelijksregister
Citation details: Jaar: 1886 Akte: 013 Registratienummer: 7486
Date of entry in original source: 18 February 1886
Text: Nommer dertien
Op heden den achttienden februarij achttien honderd ze en tachtig, verschenen in het openbaar in het Gemeentehuis voor ons Maarten Noordtzij Ambtenaar van den Burgelijken Stand der Gemeente Kampen
Johannes Meijberg, oud twee en dertig jaren, sigarenmaker, geboren en wonende te Kampen, weduwnaar van Margien Wit, meerderjarige zoon van Pieter Meijberg,arbeider en Hermina Stal, zonder beroep, beide wonende te Kampen
en,
Jennetje Kuiper, oud vijf en twintig jaren, zonder beroep, geboren te Staphorst, wonende te Kampen, meerderjarige dochter van Andries Kuiper en Janna van Dijk, beide overleden..

de welke ons verzochten tot de voltrekking van hun voorgenomen Huwelijk over te gaan, waarvan de openbare afkondigingen blijkens het Register van Huwelijksafkondiging zijn gedaan voor de hoofddeur van het Gemeentehuis alhier, op Zondagen den zevenden en veertienden februarij, beide dezes jaars.

Geene stuiting van dit Huwelijk ons beteekend zijnde, hebben wij de comparanten gevraagd, of zij elkander tot echtgenooten aannemen en getrouwelijk al de pligten zullen vervullen, welke door de Wet aan den huwelijken staat verbonden zijn, welke vraag door hen toestemmend beantwoord zijnde, verklaren wij in naam der Wet, dat door het huwelijk zijn vereenigd
Johannes Meijberg en
Jennetje Kuiper

Waarvan wij deze akte hebben opgemaakt in tegenwoordigheid van:
Derk Kuiper, oud acht en twinttig jaren, sigarenmaker, broeder der comparante, Douwe Abma, oud zes en dertig jaren, arbeider, zwager der comparante, Steven van Melzen?, oud negen en dertig jaren, arbeider en Martinus van Keulen oud dertig jaren, sigarenmaker, alle vier wonende te Kampen, en is deze acte na voorlezing door ons, de comparante, den eerste en vierde getuige ondertekend, verklarende de comparant en de tweede en derde getuige niet te kunnen tekenen of schrijven als hebbende zulks niet geleerd.

J Kuiper
D Kuiper
M van Keulen
M Noordtzij
Quality of data: primary evidence
Huwelijksakte 1886-013
Huwelijksakte 1886-013

Source:  Kampen huwelijkse bijlagen
Citation details: Jaar: 1886 Akte: 013 verkl. v. onvermogen
Date of entry in original source: 1 February 1886
Quality of data: primary evidence
Verklaring onvermogen
Verklaring onvermogen