Jacobus Schoenmakers + Willemina Meijberg

Johannes Theodorus Schoenmakers
??
Maria Verseeff
??

Hendrik Meijberg
18311897
Hendrik Meijberg

Birth 29 October 1831  Kampen, Overijssel, Nederland

Death 3 January 1897 (Age 65) Age: 65  Kampen, Overijssel, Nederland

Hendrikjen Blom
18331862
Hendrikjen Blom

Birth 23 August 1833  Hattem, Gelderland, Nederland

Death 4 February 1862 (Age 28) Age: 28  Kampen, Overijssel, Nederland

Jacobus Schoenmakers
18551900
Jacobus Schoenmakers

Birth 12 January 1855  Amsterdam, Noord-Holland, Nederland

Death 7 November 1900 (Age 45)  Rosmalen, Noord-Brabant, Nederland

Willemina Meijberg
18591915
Willemina Meijberg

Birth 24 April 1859  Kampen, Overijssel, Nederland

Death 3 May 1915 (Age 56) Age: 56  Bloemendaal, Noord-Holland, Nederland

2 Children
Johannes Theodorus Schoenmakers
18831967
Johannes Theodorus Schoenmakers

Birth 20 April 1883  Amsterdam, Noord-Holland, Nederland

Death 24 November 1967 (Age 84) Age: 84  Vught, Noord-Brabant, Nederland

Hendrika Berndina Schoenmakers
1884?
Hendrika Berndina Schoenmakers

Birth 25 August 1884  Amsterdam, Noord-Holland, Nederland

Family Group Information

Civil marriage 19 October 1881 Husband: 26 Wife: 22
 Amsterdam, Noord-Holland, Nederland

Source:  Amsterdam huwelijksregister
Citation details: Jaar: 1881 Akte: Reg.22;fol.20v-2064
Date of entry in original source: 19 October 1881
Text: No. 2064

Op heden Negentien October Achttienhonderd Een-en-Tachtig, zijn voor ons ondergeteekende Ambtenaar van den Burgelijken Stand van Amsterdam, in het huis der Gemeente, verschenen, ten einde een Huwelijk aan te gaan
Jacobus Schoenmakers, winkelbediende, geboren en wonende alhier oud zesentwintig jaren, meerderjarige zoon van Johannes Theodorus Schoenmakers, zonder beroep en Maria Verseeff, wonende alhier, ter eenre en
Willemina Meijberg, dienstbode, geboren en wonende te Kampen, oud tweeëntwintig jaren, minderjarige dochter van Hendrik Meijberg, wever, wonende te Kampen en Hendrikjen Blom, overleden, ten andere zijde.
En verklaarden de ouders des Bruidegoms en de vader der Bruid voor ons tegenwoordig toe te stemmen in dezen echt.
De beide afkondigingen tot dit Huwelijk zijn onverhinderd geschied, alhier en te Kampen den tweeden en negenden dezer. Voorts zijn aan ons overgelegd, ten eersten; de geboorte akten der verloofden, ten tweeden de doodakte van de moeder der Bruid.
.
Waarna wij hun hebben afgevraagd of zij elkander aannemen tot Echtgenooten, en getrouwelijk alle de plichten zullen vervullen, welke door de Wet aan den Huwelijken Staat verbonden zijn: hetwelk door hen, uitdrukkelijk me JA, beantwoord zijnde, hebben wij in naam der Wet uitspraak gedaan, dat zij door het Huwelijk aan elkander zijn verbonden.
In tegenwoordigheid van: Gerrit Everts neef des echtgenoots timmerman oud vieren twintig , Izaak Hoebe Ambtenaar oud zes en veertig, Klaas Padding timmerman oud vijf en twintig en Johannes Barend Willem kruier oud vieren twintig jaren wonende allen alhier.

En is hiervan door ons opgemaakt deze Akte, welke na voorlezing, door de Komparanten, de Getuigen en ons is onderteekend.

J Schoenmaker G. Everts
W Meijberg I Hoebe
J.TH Schoenmakers K Padding
M Verseeff JB Willems
H Meijberg
Quality of data: primary evidence
Huwelijksakte 1881-Reg.22-fol.20v-2064
Huwelijksakte 1881-Reg.22-fol.20v-2064