David van der Boon + Neeltje Meijberg

Jean van der Boon
??
Jeanette van Waalwijk
??

Jan Willem Meijberg
17911873
Jan Willem Meijberg

Christening 6 March 1791  Kampen, Overijssel, Nederland

Death 5 February 1873  Kampen, Overijssel, Nederland

Willemina Baron
17921868
Willemina Baron

Birth 9 August 1792  IJsselmuiden, Overijssel, Nederland

Death 12 November 1868 (Age 76)  Kampen, Overijssel, Nederland

David van der Boon
18031860
David van der Boon

Birth 17 September 1803  Amsterdam, Noord-Holland, Nederland

Death 19 May 1860 (Age 56)  Leiden, Zuid-Holland, Nederland

Neeltje Meijberg
18171858
Neeltje Meijberg

Birth 23 August 1817  Kampen, Overijssel, Nederland

Death 16 June 1858 (Age 40) Age: 40  Leiden, Zuid-Holland, Nederland

2 Children
Jan Willem van der Boon
18511873
Jan Willem van der Boon

Birth 13 February 1851  Leiden, Zuid-Holland, Nederland

Death 2 September 1873 (Age 22)  Haarlem, Noord-Holland, Nederland

Ernst David van der Boon
18531856
Ernst David van der Boon

Birth 3 July 1853  Kampen, Overijssel, Nederland

Death 11 March 1856 (Age 2)  Leiden, Zuid-Holland, Nederland

Family Group Information

Civil marriage 23 January 1850 Husband: 46 Wife: 32
 Leiden, Zuid-Holland, Nederland

Source:  Leiden huwelijksregister
Citation details: Jaar: 1850 Akte:15 Registratienummer: 4841
Date of entry in original source: 23 January 1850
Text: No.15

In het jaar achttien honderd en vijftig den drie en twintigsten Januarij de voormiddags ten tien ure, zijn voor ons Wethouder der Stad Leyden, gedelegeerd ambtenaar tot het werk van den Burgelijken stand, op het Raadhuis gecompareerd
David van der Boon oud zes en veertig jaren Stedelijk Ambtenaar geboren te Amsterdam op den zeventienden September achttien honderd en drie blijkens doopacte, wonende in de Wintersteeg weduwnaar van Jannetje Eggink overleden te Oegstgeest op den acht en twintigsten Maart achttien honderd negen en veertig blijkens doodacte, meerderjarige zoon van Jean van der Boon en Jeannette van Waalwijk beiden overleden . En
Neeltje Meijburg oud twee en dertig jaren zonder beroep geboren te Kampen op den drie en twintigsten Augustus achttien honderd en zeventien blijkens geboorte acte, wonende op den Ouden Rhijn, meerderjarige dochter van Willem Meijburg wever en Willemina Baron Echtelieden wonende te Kampen ter andere zijde

welke aan ons verzocht hebben het door hen voorgenomen Huwelijk te voltrekken, waarvan de afkondigingen voor de hoofdeur van ons Raadhuis zijn geschied, namelijk de eerste den dertienden en de tweede den twintigsten Januarij beide dezes jaars 's middags ten twaalf uren.

Geene verhindering tegen het gemelde Huwelijk ter onzer kennis zijnde gebragt, hebben wij, aan hun verzoek voldoende, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen, aan den Bruidegom en de Bruid afgevraagd, of zij elkander aannemen tot Echtgenooten, en getrouwelijk alle die pligten zullen vervullen, welke door de Wet aan den Huwelijken Staat verbonden zijn; waarop door elk derzelven afzonderlijk een toestemmend en bevestigend antwoord zijnde gegeven verklaren wij in naam der Wet dat
David van der Boon en Neeltje Meijburg door het huwelijk vereenigd zijn waarvan wij acte hebben opgemaakt in tegenwoordigheid van Abraham Ingeneger oud zeven en vijftig jaren kabinetwerker wonende op de Haarlemstraat Pieter Breijnen oud zeven en dertig jaren opperman wonende in de Runderstraat Jacobus Lotte oud drie en dertig jaren kledermaker wonende in de Wintersteeg en Willem Sevrien Slegtenhorst oud negen en veertig jaren schoenmaker wonende in de Wintersteeg alle goede bekende. Hebbende de Comparant en de getuigen na gedane voorlezing deze acte met ons geteekend , de Comparante verklaarde niet te kunnen schrijven.

Van Hoorn

D vd Boon J Lotte
A. Ingeneger J Slegtenhorst
P Brijnen
Quality of data: primary evidence
Huwelijksakte 1850-15
Huwelijksakte 1850-15