Contact


Aandachtspunt: Privé informatie van levende personen zal alleen aan directe familie en goede vrienden gegeven worden. U zult gevraagd worden om uw relatie te verifiëren voordat privé informatie wordt verstrekt. Het kan voorkomen dat informatie over overleden personen als privé staat aangegeven. In dat geval kan het betekenen dat er te weinig informatie beschikbaar is waardoor bijvoorbeeld niet kan worden bepaald of deze persoon nog in leven is en waarschijnlijk hebben wij geen verdere informatie over deze persoon. Voordat u een vraag stelt controleert u dan nog even dat uw vraag over de juiste persoon gaat door de data, plaatsen en naaste verwanten te controleren. Wanneer u wijzigingen wilt aanbrengen in de genealogische gegevens, vermeld dan ook de bronnen van deze gegevens.

Vul alstublieft uw e-mailadres in zodat we contact met u op kunnen nemen in antwoord op dit bericht. Als u geen e-mailadres invult, kunnen we uw vraag niet beantwoorden. Uw e-mailadres wordt op geen enkele andere manier gebruikt dan voor het beantwoorden van uw vraag.


Voor meer informatie